Yuk Donasi di Tarbiyah Sunnah

DOTS

DOTS ( Donasi Operasional Tarbiyah Sunnah )

777 10 1476 8 ( BSI )

a.n Tarbiyah Sunnah/ Media

Pembangunan Ma'had

Pembangunan Ma’had Tarbiyah Sunnah

777 01 1476 9 ( BSI )

a.n Tarbiyah Sunnah/ Mahad

Bantuan Sosial Umum

Bantuan Sosial Umum (Kesehatan, Pangan, Pendidikan, Modal Usaha, dll)

777 00 1476 4 ( BSI )

a.n Tarbiyah Sunnah/ Sosial

ZAKAT

ZAKAT Fitrah, Zakat Maal 

777 95 1476 0 ( BSI )

a.n Yayasan Tarbiyah Sunnah

Ifthar & Sahur Ramadhan

Donasi Ifthar & Sahur Ramadhan

777 87 1476 0 ( BSI )

a.n Yayasan Tarbiyah Sunnah 

Operasional TSL

Operasional Tarbiyah Sunnah Learning

0350 66 1476 ( BCA Syariah )

a.n Donasi TSL

Dana Riba & Syubhat

Dana Riba & Syubhat 

777 60 1476 0 ( BSI )

a.n Yayasan Tarbiyah Sunnah

Wakaf TSL

Wakaf Tarbiyah Sunnah Learning

777 11 1476 0 ( BSI )

a.n Yayasan Tarbiyah Sunnah

Tanggap Bencana Alam

Donasi Tanggap Bencana Alam

777 38 1476 0 ( BSI )

a.n Tarbiyah Sunnah/ Media