Bahasa Sunda

22 Agustus Selasa
Riyadush Shalihin

Hukum Katepel – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

22 Agustus 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
15 Agustus Selasa
Riyadush Shalihin

Kaayaan di Alam Mahsyar – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

15 Agustus 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
08 Agustus Selasa
Riyadush Shalihin

Kaayaan di Alam Mahsyar – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

8 Agustus 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
01 Agustus Selasa
Riyadush Shalihin

Hukum Katepel – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

1 Agustus 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
25 Juli Selasa
Riyadush Shalihin

Jalma Nu Nyimpang Tina Sunnah Nabi ﷺ – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

25 Juli 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
18 Juli Selasa
Riyadush Shalihin

Adab Nalika Tuang – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

18 Juli 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
11 Juli Selasa
Riyadush Shalihin

Kanyaah Nabi Ka Ummatna – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

11 Juli 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
04 Juli Selasa
Riyadush Shalihin

Sikap Jalma Dina Nampi Elmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

4 Juli 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
27 Juni Selasa
Riyadush Shalihin

Adab Sememeh Kulem – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

27 Juni 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
20 Juni Selasa
Riyadush Shalihin

Adab Sememeh Kulem – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

20 Juni 2023 @ 05:30 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat