Kajian Bahasa Sunda

28 Februari Rabu
Kajian Bahasa Sunda

Kaikhlasan Janten Sabab Kaabadian – Ustadz M. Hilman Al-Fiqhy, M.A.

28 Februari 2024 @ 05:00 - 06:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
31 Januari Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Ngarintis Kasaean (Bagean 2) – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

31 Januari 2024 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
10 Januari Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Ngarintis Kasaean – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

10 Januari 2024 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
13 Desember Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Ngarintis Kasaean – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

13 Desember 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
06 Desember Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Ngarintis Kasaean – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

6 Desember 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
29 November Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Abotna Hutang – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

29 November 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
22 November Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Kautamaan Nabi Dibanding Kaum Mukminin – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

22 November 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
15 November Rabu
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Kiamat Parantos Caket – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

15 November 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
17 Oktober Selasa
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Ditolakna Kabid’ahan – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

17 Oktober 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat
17 Oktober Selasa
Kajian Bahasa Sunda, Riyadush Shalihin

Nalika Nabi Khutbah – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

17 Oktober 2023 @ 05:30 - 07:00
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batujajar, Kab. Bandung Barat