09 September Sabtu
Kitabul Ilmi

Ilmu & Hikmah – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

9 September 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
26 Agustus Sabtu
Kitabul Ilmi

Keutamaan Ilmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

26 Agustus 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Ponpes Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung
26 Agustus Sabtu
Kitabul Ilmi

Dakwah Dengan Ilmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

26 Agustus 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
21 Agustus Senin
Kitabul Ilmi

Agar Ilmu Menjadi Berkah – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

21 Agustus 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Ponpes Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung
05 Agustus Sabtu
Kitabul Ilmi

Buah Dari Ilmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

5 Agustus 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
22 Juli Sabtu
Kitabul Ilmi

Mengamalkan Ilmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

22 Juli 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
08 Juli Sabtu
Kitabul Ilmi

Berlapang Dada Dalam Masalah Khilafiyah – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

8 Juli 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
24 Juni Sabtu
Kitabul Ilmi

Membela Syari’at – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

24 Juni 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
03 Juni Sabtu
Kitabul Ilmi

Menghilangkan Kebodohan – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

3 Juni 2023 @ 09:00 - 10:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung
27 Mei Sabtu
Kitabul Ilmi

Adab dalam Mencari Ilmu – Ustadz Abu Haidar As-Sundawy

27 Mei 2023 @ 16:00 - 17:30
Masjid Baburrahman Komplek Buah Batu Regency Kota Bandung