Manhaj

22 Oktober Minggu
Manhaj

40 Hadits Seputar Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah Bag. 3 – Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi

22 Oktober 2023 @ 09:00 - 11:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat
24 September Minggu
Manhaj

40 Hadits Seputar Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah Bag. 2 – Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi

24 September 2023 @ 09:00 - 11:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat
27 Agustus Minggu
Manhaj

40 Hadits Seputar Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah – Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi

27 Agustus 2023 @ 09:00 - 11:30
Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat